ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI
Crypto ਵਿੱਚ KYC (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਕੀ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਬੈਂਕ, ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਜਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਸੈਲਫੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਆਨਲਾਈਨ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘੇ ਹਾਂ।

ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। KYC ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ KYC ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, "Kਹੁਣ Yਸਾਡਾ C ਗਾਹਕ।" ਇਹ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੈਂਕਾਂ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਰਗੇ ਔਨਲਾਈਨ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉੱਚ-ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ।

ਇਹ ਤਰਕਪੂਰਨ ਤੱਥ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲੁਟੇਰਾ, ਇੱਕ ਘੁਟਾਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਹੈਕਰ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰੇਗਾ।

ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ 1900 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੈ ਜਦੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਨੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸਲੀ ਨਾਮ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਖਾਤੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ; ਇਹ 2000 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਤਿਆ ਗਿਆ ਸੀ।

ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਦੇ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਾਂਚ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘੁਟਾਲੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ।

ਮੈਂ ਇਹ ਲੇਖ KYC ਕੀ ਹੈ, KYC ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ KYC ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਨਲਾਈਨ ਬਹੁਤ ਖੋਜ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ

ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਓਗੇ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਨ; ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਸਾਈਬਰ ਖਤਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀ ਹੈ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕੀ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਗਾਹਕਾਂ ਬਾਰੇ ਹੇਠ ਲਿਖੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ:

 • ਨਾਮ
 • ਪਤਾ
 • ਜਨਮ ਤਾਰੀਖ
 • ਕੌਮੀਅਤ
 • ਕਿੱਤਾ
 • ਆਮਦਨੀ ਦਾ ਸਰੋਤ
 • ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ

ਇਸਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਡ੍ਰਾਈਵਰਜ਼ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਂ ਉਪਯੋਗਤਾ ਬਿੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਲਈ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਗਾਹਕ ਦੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤੀ ਪਛਾਣ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ 'ਤੇ, ਗਾਹਕ ਦਾ ਖਾਤਾ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ KYC ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਵਾਲਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਆਂਗਾ; ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀ ਹੈ।

ਤਾਂ, ਕੇਵਾਈਸੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਫਿਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤਸਦੀਕ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। KYC ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਾਂ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ KYC ਦਾ ਕੀ ਅਰਥ ਹੈ, ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ

ਇੱਕ KYC ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ, ਚਿੱਤਰ ਦਾ ਆਕਾਰ, ਜਾਣਕਾਰੀ, ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਸੀ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਹੈ:

ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ ਜਿਸ ਲਈ KYC ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ 'ਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਫ਼ੋਨ, ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਈਮੇਲ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ; ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੈਲਫੀ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਬਮਿਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਹੇਠਾਂ ਗਾਈਡ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਹੈ:

ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 1. ਡੈਸ਼ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਜਾਓ
 2. ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ
 3. ਖੱਬੇ ਪਾਸੇ ਨੰਗੀ ਖੋਜ ਲਈ KYC ਨਿੱਜੀ ਵਾਲਿਟ
 4. ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
 5. ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਚਿਹਰੇ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ
 6. ਪੁਸ਼ਟੀ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰੋ
 7. ਇੱਕ ਵਾਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੋਵੋਗੇ।

Srypto ਵਿੱਚ KYC (ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਨੂੰ ਜਾਣੋ) ਕੀ ਹੈ?

ਕੇਵਾਈਸੀ ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀ ਹੈ, ਆਓ ਕੇਵਾਈਸੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਧਰਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖੀਏ:

ਸਰਲ KYC (SDD): ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗਾਹਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ ਅਤੇ ਜਨਮ ਮਿਤੀ।

ਰੈਗੂਲਰ ਕੇਵਾਈਸੀ (CDD): ਤਸਦੀਕ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਮੱਧਮ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਕਿੱਤੇ, ਆਮਦਨ ਦੇ ਸਰੋਤ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸੰਪਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਇਨਹਾਂਸਡ ਕੇਵਾਈਸੀ (EDD): ਪੁਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਪੱਧਰ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗਾਹਕ ਦੇ ਲਾਭਕਾਰੀ ਮਾਲਕ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਅਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਵਰਗੀ ਵਾਧੂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।

ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਕੇਵਾਈਸੀ ਕੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਧੀ ਨੌਕਰੀ ਛੱਡਣ ਵਰਗਾ ਹੈ; ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਇਹ ਜਾਣਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ KYC ਕੀ ਹੈ। KYC ਵਿੱਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਈਕੋਸਿਸਟਮ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਵਾਈਸੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਨਵੇਂ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜਾਂ

KYC ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਇੱਕ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਗਾਹਕ ਦੀ ਪਛਾਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨਾ, ਵਿੱਤੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸ਼ੱਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਜੁਰਮਾਨੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਹਨ।

ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਾਲਣਾ ਦੇ ਲਾਭ ਅਤੇ ਉਦੇਸ਼

KYC ਪਾਲਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜੋ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ:

ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ:

 • ਘਟਾਏ ਗਏ ਖਰਚੇ
 • ਸੁਧਰੀ ਸਾਖ
 • ਗਾਹਕ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ

ਗਾਹਕਾਂ ਲਈ:

 • ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਆ
 • ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ

ਕੇਵਾਈਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ

ਧੋਖਾਧੜੀ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ, ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ KYC ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗਤ, ਗੁੰਝਲਤਾ, ਡੇਟਾ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਅਤੇ ਉਪਨਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹੱਲ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਮਾਹਰ ਭਾਈਵਾਲੀ, ਗਾਹਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਡਾਟਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਅਤੇ ਕੇਵਾਈਸੀ ਪਾਲਣਾ

ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ KYC ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤਸਦੀਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਵਾਈਸੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ, ਐਕਸਚੇਂਜ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ ਕੇਵਾਈਸੀ ਲੋੜਾਂ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਉਦਯੋਗ ਵਿੱਚ KYC ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਐਕਸਚੇਂਜਾਂ ਨੂੰ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ, ਫੰਡਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸ਼ੱਕੀ ਗਤੀਵਿਧੀ ਲਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੁਆਰਾ ਦਰਸਾਏ ਗਏ ਖਾਸ KYC ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫਲਤਾ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਐਕਸਚੇਂਜ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੇਖ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਲੱਗਿਆ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ KYC ਕੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਟਿੱਪਣੀ ਛੱਡੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ KYC ਬਾਰੇ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਹੋ।

ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਓ

ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ
ਅਗਲੀ ਪੋਸਟAltcoin ਭੁਗਤਾਨ ਹੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨਾ: ਸਹੀ Altcoin ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ

ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Cryptomus ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ — ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

0

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।