ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

Cryptomusਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਿੱਚ ਮਾਸ ਭੁਗਤਾਨ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮਾਸ ਪੇਅ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀ ਹੈ. ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪੁੰਜ ਅਦਾਇਗੀ ਭੇਜੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ.

ਕਮਿਸ਼ਨ — 0%

API ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਤੁਹਾਡੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਬੇਨਤੀ

  ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕ ਤੋਂ ਧਨ ਨਿਕਾਸੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ
 • API ਦੁਆਰਾ ਪੇਆਉਟ ਬਣਾਉਣਾ

 • ਗਾਹਕ ਪੇਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ

payform

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਕੀ ਹਨ?

ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਸਿਸਟਮ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਲਈ ਇਕ ਪਰਫੈਕਟ ਹੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ API ਸੈਟਅੱਪ ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ ਬਲਕ ਪੇਆਊਟਸ ਭੇਜਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨਾਲ ਜੋੜੋ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਮੈਲਿਗ ਕਾਰਡ ਦਾ ਉਪਯੋਗ ਕਰੋ

transactionsList

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦੀ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ API ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਨੂੰ ਸਰਗਰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਨਿੱਜੀ ਮੈਨੇਜਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ

jobsList

ਜਮੀਨੇ ਜਾਵੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰੀ ਮੈਨੂੰਆਂ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਅਪਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਿਸਟੈਮੈਟਿਕ ਪੇਆਊਟਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਬਣਾਓ।

 • 3 ਕਲਿੱਕਾਂ ਵਿੱਚ 100,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਕਰੋ
 • ਕੋਡ ਰਹਿਤ ਹੱਲ

ਮੈਸ ਪੇਔਟਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਚੁਣਨ ਲਈ ਕਿਉਂ?

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪੇਔਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਖਦ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸੰਪਤ੍ਰ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਸਾਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਸ ਪੇਔਟਸ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਕਈ ਵੱਖਰੇ ਕਾਰਣਾਂ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਚੁਣਦਾ ਹੈ।

ਸੀਰੀਜ਼ ਸੰਪਰਕ ਦੇ ਬਿਨਾ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੇਨ-ਦੇਨ

ਬਾਹਰੀ ਕਾਰਨਾਂ ਤੋਂ ਅਨਪ੍ਰਸਾਰਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਂਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸਾਖਤੀ

ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੈਂਕ 'ਤੇ ਆਸਰਾ ਨਹੀਂ

ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ 'ਤੇ ਨਿਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵੈੱਲਟ 'ਚ ਸੰਗਿਣਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦੀ ਸੰਰਚਨਾ ਦੀ ਗਤੀ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਪੇਔਟ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਲਈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਵਪਾਰੀ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਲਾਭਦਾਇਕ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਲਾਸਿਕ ਬੈਂਕ ਲੇਨ-ਦੇਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਤੇਜ਼ ਹੋਇਆ ਹੈ।

ਫਾਇਲਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ

 • ਧਨ ਦੀ ਭਰਾਸ਼ਾ ਕਰੋ

  ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਦਰਬਾਰੀ ਧਨ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੈੱਕ ਕਰੋ
 • ਪਤੇ ਅਤੇ ਰਕਮ ਚੁਣੋ

 • ਲੇਨ-ਦੇਨ ਨੂੰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

payform

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੈਸ ਪੇਆਉਟਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ

ਸਮਾਂ ਬਖ਼ਤਰ ਕਰੋ

ਵਪਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਸਵੈ-ਆਚਾਰੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਬਲਕ ਪੇਆਉਟਾਂ ਲਈ ਸਮਾਂ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਪੇਆਉਟਾਂ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰੋ

ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਪੇਆਉਟਾਂ ਗਰੁੱਪ ਬਨਾਓ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਪੇਆਉਟਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ ਭੇਜੋ।

ਪੇਆਉਟਾਂ ਨਿਯੰਤ੍ਰਣ

ਸੰਬੰਧਿਤ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਫਾਇਲ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਕੇ ਸਿਰਫ ਉਹ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਪੇਆਉਟ ਭੇਜੋ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਚੁਣੇ ਹਨ।

ਸੁਰੱਖਿਆ

ਅਸੈਟ ਸਟੋਰੇਜ ਅਤੇ ਲੇਨ-ਦੇਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।

ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕਨਵਰਸ਼ਨ

ਪੇਆਉਟਾਂ ਲਈ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਦਰਾ ਦੇ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਤੁਲਨ ਕਨਵਰਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ

ਕੀ ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਲਈ ਲਾਗੂ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ ਜਾਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਰਕਮ ਹੈ?

ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਅਤੇ ਉਨਾਂ ਦੀ ਰਕਮ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਬਿਨਾਂ ਸੀਮਾ ਵਧੇਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਕੀ ਪੇਆਊਟਸ ਲਈ ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ?

ਅਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਐਡਰੈੱਸਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਮੈਸ ਪੇਆਊਟਸ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਇਹ ਵੱਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣਾਂ ਲਈ ਉਤਮ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।

ਮੈਂ Crypto Mass Payouts ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ?

ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ API ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਸੁਣੇਹਾਰੀ ਨੂੰ ਇੰਟੀਗਰੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆਏ, ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਹਿਯੋਗ ਟੀਮ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

bg

ਬਲੌਗ

ਆਜ ਹੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਪੇਆਉਟਸ ਨੂੰ ਸਹਜੀਵਾਂ ਬਣਾਓ!

Cryptomus 'ਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਮੈਸ ਪੇਆਉਟਸ ਫੀਚਰ ਚੁਣੋ

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।