ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI
ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?

ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਹਰ ਵਿੱਤੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਲੈਣ-ਇੱਕ ਅਪਵਾਦ ਨਹੀ ਹਨ. ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਹਰ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਭੇਜਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ. ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਆਓ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੀਏ!

ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਦਾ ਹੈ?

ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਪਹਿਲੀ ਸਭ ਕੁਝ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿੱਤੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ. ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫ਼ਰਕ ਕਿਉਂ ਪੈਂਦਾ ਹੈ?

ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਵਾਲਿਟ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਹੈ ਜੋ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲਾਤੀਨੀ ਅੱਖਰਾਂ ਅਤੇ ਸੰਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਤੰਤਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਮਾਰਕੀਟ ਭਾਗੀਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ.

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੇਠ ਕਾਰਨ ਲਈ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਪਛਾਣ

 • ਸੁਰੱਖਿਆ

 • ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟਰੈਕਿੰਗ

ਆਓ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬਿੰਦੂਆਂ ' ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਧਿਆਨ ਦੇਈਏ.

ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਲਈ ਇਕ ਵਿਲੱਖਣ ਪਛਾਣਕਰਤਾ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਦੂਜੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਫੰਡ ਕਿਸ ਦੇ ਬਟੂਏ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ.

ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਾਲਕ ਕੋਲ ਇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ. ਬਦਲੇ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ. ਵੀ ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਕੁਝ ਵਾਲਿਟ ' ਤੇ ਕੀਤੀ ਲੈਣ-ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ.

ਇਹ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੇਸ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ. ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਪਤੇ ਦੀ ਕੇਸ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ.

ਆਓ ਕੇਸ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੀਆਂ ਕਈ ਉਦਾਹਰਣਾਂ ਵੇਖੀਏ:

 • ETH (ERC-20 tokens)

 • XRP

 • BTC (Legacy)

 • TRX (TRC-20 tokens)

 • SOL

 • DOGE

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਅਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਤੱਤ ਹੈ. ਇਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ, ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ.

ਵਾਲਿਟ ਪਤੇ ਦੀਆਂ ਉਦਾਹਰਣਾਂ

ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦਾ ਅਧਿਐਨ ਕਰਨ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਹੈਰਾਨ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ. ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹੋ.

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੂਲ ਵਾਲਿਟ ਪਤੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਅੱਖਰ ਅਤੇ ਅੰਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ. ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਗਿਣਤੀ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਕਿਸਮ ' ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਕਿਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਜਾਂ ਸਿੱਕੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ, ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਿਨ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ 27-35 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ. ਈਥਰਿਅਮ ਲਈ-40 ਤੋਂ 44 ਅੱਖਰਾਂ ਤੱਕ.

 • ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਿਨ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ: 1njrrckqtfjjjluqxfycemxcth77m5tayo

ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਖਾਸ ਸਿੱਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਅਕਸਰ ਇਸਦੀ ਲੰਬਾਈ 50 ਅੱਖਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ. ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਤੱਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਗਲਤੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.


wallet address 2

ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ?

ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਜਵਾਬ ਕਾਫ਼ੀ ਸਧਾਰਨ ਅਤੇ ਤਰਕਸ਼ੀਲ ਹੈ! ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ.

ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰਦਾ ਹੈ. Cryptomus ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਚੋਣ ਹੈ. ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿੱਤੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਤੇ ਕਲਾਇੰਟ ਦੇ ਡੇਟਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਨਿਸ਼ਚਤ ਤੌਰ ਤੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਅਟੱਲ ਸਹਾਇਕ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ.

ਇਸ ਲਈ, ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ' ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੰਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਅੱਧਾ ਰਸਤਾ ਹੈ. ਮੇਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ? ਆਪਣੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਕਿੱਥੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਆਓ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਝੀਏ!

ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਾਂ?

ਵਾਲਿਟ ਦਾ ਪਤਾ ਸਫਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਮਝਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਪਲੇਟਫਾਰਮ' ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਸਥਿਤ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਅਚਾਨਕ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਅਤੇ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾ ਸਕੇ.

ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਪਤਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸ? ਆਓ ਦੇਖੀਏ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਲੋੜ ਹੈ:

 • ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਓ;

 • "ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਮੁਦਰਾ ਚੁਣੋ;

 • ਅੱਗੇ, ਇੱਕ ਖਾਸ ਬਲਾਕਚੈਨ ਨੈੱਟਵਰਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ;

 • ਜੇ ਜਰੂਰੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰੋ;


screen wallet address 1

ਵੋਇਲਾ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ "ਸ਼ੇਅਰ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ" ਹੇਠ. ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਸ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਨਕਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ.


screen wallet address 2

ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਵ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਸਾਵਧਾਨ ਹੋ. ਤੁਹਾਡਾ ਮੌਜੂਦਾ ਪਤਾ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀ ਹੋ, ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵ ਇੱਕ ਬਣਾਉਣ.

ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਆਓ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢੀਏ! ਕਿਸੇ ਵੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਤੇ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਲੱਭਣ ਲਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਲੌਗ ਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਫਿਰ "ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੋ" ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿਕ ਕਰੋ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗ ਸੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਓ. ਕੁਝ ਸੇਵਾਵਾਂ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਸਦੀ ਜਗ੍ਹਾ' ਤੇ ਵੀ ਲੱਭ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ, ਹੋਮ ਸਕ੍ਰੀਨ ' ਤੇ. ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਖਾਤੇ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਨਾ ਭੁੱਲੋ. ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਲਝਣ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ?

ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕਿਸ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਦਰਅਸਲ, ਤੁਹਾਡੇ ਬਟੂਏ ਦੇ ਪਤੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ.

ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਾਲਿਟ ਦੇ ਪਤੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਪਤਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਕਰੰਸੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਭੇਜ ਸਕਣ. ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੇ ਵਾਲਿਟ ਪਤੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਭੇਜਦੇ ਹੋ.

ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ' ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਜਿਹੀ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਡੇਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਕਿਊਆਰ ਕੋਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ. ਇਹ ਹੋਰ ਉਪਭੋਗੀ ਨਾਲ ਐਡਰੈੱਸ ਸ਼ੇਅਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਆਸਾਨ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ.

ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੂ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੇਖ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ! ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਵਿਧਾਜਨਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰੋ!

ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਓ

ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟਜ਼ੇਲ ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਿਨ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ
ਅਗਲੀ ਪੋਸਟPolygon (MATIC) ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਸਟੋਕ ਕਰੀਏ?

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Cryptomus ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ — ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

0

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।