ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI
ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ID (TxHash/TxID) ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ?

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼, ਅਕਸਰ ਇੱਕ TxHash ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਸੰਕੇਤਕ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਬਲੌਕਚੈਨ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਲੈਣ-ਦੇਣ ਆਈਡੀ (TxHash) ਸਥਿਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਵੈਧ ਅਤੇ ਬਦਲਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਡਿਜੀਟਲ ਵਾਲਿਟ ਪਤੇ, ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ, ਅਤੇ ਸਹੀ ਮਿਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਂ, ਇਸਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਨਾਲ।

ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਆਈਡੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਲਈ ਵਿਲੱਖਣ ਹਨ, ਜਿਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਰਮੈਟ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੋਂ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤੱਕ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨ ਅਤੇ ਈਥਰਿਅਮ।

ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲਾਕਚੈਨ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਆਈਡੀ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਮੇਰਾ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ID (TxHash/TxID) ਕਿਵੇਂ ਲੱਭੀਏ

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਲੱਭਣ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਬਲਾਕਚੈਨ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ 'ਤੇ TxID ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ।

ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਵਜੋਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਨੂੰ ਲਓ। ਇੱਥੇ, ਤੁਹਾਡਾ TxHash ਤੁਹਾਡੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਰਸੀਦ 'ਤੇ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਯੋਗ ਹੈ।

ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸਿੱਧੀ ਪਹੁੰਚ ਲਈ ਅਤੇ TxID ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਟਰੈਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ, ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਕ੍ਰਿਪਟੋਮਸ ਬਲਾਕਚੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਦੀ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸਲ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗੀ। ਖੋਜ ਪੱਟੀ ਵਿੱਚ TxHash ਨੂੰ ਕਾਪੀ-ਪੇਸਟ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲੀਆ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧਨ ਡਿਜੀਟਲ ਮੁਦਰਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਜਾਣ-ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਸਹਾਇਕ ਹਨ।

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ TxID ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਖੋਜ ਕਰਾਂਗੇ: ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ TxID ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਠੋਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ?

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ID (TxHash/TxID) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ?

ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ TxID ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ:

 • ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ: TxHash ਕੀ ਹੈ? ਬਲੌਕਚੈਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਿੱਜੀ ਟਰੈਕਰ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਇਸ ਵਿਲੱਖਣ ਕੋਡ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ GPS ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕੀ ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਣ ਦੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।

 • ਆਡਿਟਿੰਗ ਅਤੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਕੀਪਿੰਗ: TxHashes ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਬਲਾਕਚੈਨ 'ਤੇ ਹਰ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਕੌਫੀ ਦੀ ਸਾਧਾਰਨ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੀ ਵਿਕਰੀ, ਉਹ ਹਰ ਡੀਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੇਰਵਿਆਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।

 • ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ: ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋਏ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹਰੇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਕਹਾਣੀ ਹੋਵੇ? ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋ ਕਿ TxID ਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਇਹ ਅੰਤਮ ਜੱਜ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਵੇਰਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਕ ਸਵਿਸ ਘੜੀ ਵਾਂਗ, ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ।

 • ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਪਾਲਣਾ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ: TxHashes ਇੱਕ ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਨਕਸ਼ੇ ਵਾਂਗ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਅਥਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸਹੀ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ID (TxHash/TxID) ਕੀ ਹੈ

ਬਲਾਕਚੈਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ

ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਿੱਚ TxID ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਲਾਕਚੈਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜ਼ਰੂਰੀ ਪਹਿਲੂਆਂ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਣਾ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਲੇਖ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਹੈ:

 • ਅਸਥਿਰਤਾ: ਹਰ TxHash ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਹਰੇਕ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ DNA ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਹੋ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਹ ਸਥਾਈ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤਾਜ਼ੇ ਸੀਮਿੰਟ ਵਿੱਚ ਹੈਂਡਪ੍ਰਿੰਟ। ਇਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਇਹ ਲਗਭਗ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਰਗਾ ਹੈ - ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਬਲਾਕਚੇਨ ਦੇ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਕੰਪਿਊਟਰਾਂ ਲਈ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੈ।

 • ਤਸਦੀਕ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ: ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਟਰੈਡੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ; ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸਲੀਅਤ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਡਿਜੀਟਲ ਸੁਰਾਗ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਬਲਾਕਚੈਨ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਬਸ ਇੱਕ ਬਲਾਕਚੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TxHash ਪਾਓ, ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹ ਹੈ! ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ।

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼, ਜਾਂ TxHashes/TxIDs, ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਡੋਮੇਨ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਫੰਕਸ਼ਨਲ ਕੀਸਟੋਨ ਹਨ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਹੇਠਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਟੁੱਟਣਾ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਪੱਖੀਤਾ ਅਤੇ ਮਹੱਤਤਾ ਨੂੰ ਰੇਖਾਂਕਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ:

 • ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ: ਜਿਸ ਪਲ ਇੱਕ ਬਲਾਕਚੈਨ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਸਮਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, TxHash, ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਕ੍ਰਿਪਟੋਗ੍ਰਾਫਿਕ ਦਸਤਖਤ, ਬਲੌਕਚੇਨ ਵਿੱਚ ਸਦੀਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨੱਕਾਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਥਾਈਤਾ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਦੀ ਹੈ; ਸੰਸ਼ੋਧਨ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਯਤਨ ਲਈ ਸਮੁੱਚੀ ਚੇਨ ਦੀ ਮੁੜ ਗਣਨਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ, ਇੱਕ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਸੈਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਕੰਪਿਊਟੇਸ਼ਨਲ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਇੱਕ ਅਸੰਭਵ ਕਾਰਨਾਮਾ।

 • ਵਾਲਿਟ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ: ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਸਧਾਰਨ ਤਸਦੀਕ ਲਈ ਹੈਸ਼ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇੱਕ ਬਲੌਕਚੈਨ ਐਕਸਪਲੋਰਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ TxHash ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਖੋਜ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ-ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਇੱਕ ਅਧਾਰ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਲੈਂਡਸਕੇਪ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੇਂਦਰੀ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਦੇ ਹੋਏ।

 • ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਵਿਵਾਦਾਂ ਨੂੰ ਸੁਲਝਾਉਣਾ: TxHashes ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਰੱਦ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ TxHash ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਅਟੱਲ ਰਿਕਾਰਡ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕੀਤੀ ਰਕਮ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਹੈਂਡਸ਼ੇਕ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਮਾਣਿਕਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਮੋਹਰ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੈ।

ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਈਡੀ ਦੇ ਖੋਜ ਸੁਝਾਅ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਜਾਂ ਆਈਡੀ (TxHash/TxID) ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਕੀਮਤੀ ਸੁਝਾਅ ਹਨ:

 • ਹਮੇਸ਼ਾਂ TxHash ਦੀ ਦੋ ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰੋ: ਕਿਸੇ ਵੀ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਟਰੈਕਿੰਗ ਲਈ TxHash ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਇਸਦੀ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਓ। ਇੱਕ ਗਲਤ ਹੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀਆਂ ਜਾਂ ਗਲਤ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਅਗਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

 • TxHashes ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਰੱਖੋ: ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਲਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ, ਨਿਵੇਸ਼ਾਂ ਜਾਂ ਟੈਕਸਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ, ਆਪਣੇ TxHashes ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਰਿਕਾਰਡ ਕਰੋ। ਇਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹਨ।

 • ਰਿਫੰਡ ਲਈ TxHashes ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ: ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਰਿਫੰਡ ਬਕਾਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਤਾਂ TxHash ਤੁਹਾਡੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਅਸਵੀਕਾਰਨਯੋਗ ਸਬੂਤ ਹੈ, ਜੋ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਰਿਫੰਡ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਨਾਲ.

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕੁਰੰਸੀ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੈਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਲੇਖ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਧੰਨਵਾਦ। ਅਸੀਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਭਰਪੂਰ ਅਤੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗਿਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹੇਠਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੇਝਿਜਕ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ।

ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਓ

ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟਬਿਟਕੋਿਨ ਈਟੀਐਫਃ ਉਹ ਕੀ ਹਨ?
ਅਗਲੀ ਪੋਸਟਚੋਟੀ ਦੇ 5 ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ: ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਤੁਲਨਾ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Cryptomus ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ — ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

0

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।