ਸੇਵਾਵਾਂ
ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI

ਸੇਵਾਵਾਂ

ਟੈਰਿਫਬਲੌਗAPI
BEP-20 (BSC) ਵਾਲਿਟ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।

Binance Smart Chain ਸ਼ਾਇਦ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਆਪਣੇ ਤੇਜ਼ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਅਤੇ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।

ਇਹ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣਾ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ। ਅਸੀਂ ਜਰੂਰੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ, ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਵਾਲਿਟ ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

BEP-20 ਅਨੁਕੂਲ ਵਾਲਿਟ ਕੀ ਹੈ?

Binance Smart Chain (BSC) ਇੱਕ ਬਲੌਕਚੇਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਹੈ ਜੋ Binance ਦੁਆਰਾ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਬਲੌਕਚੇਨ ਅੰਤਰਸੰਚਾਲਨ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਦੀ ਹੈ dApps, ਸਮਾਰਟ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਸ ਅਤੇ ਡਿਸੈਂਟਰਲਾਈਜ਼ਡ ਟ੍ਰੇਡ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਕੇ।

ਇੱਕ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਇੱਕ BNB ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟ ਹੈ ਜੋ BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਵਰਤ ਕੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਿਜੀਟਲ ਐਸੈੱਟਸ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ BNB ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਭੌਤਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਵਾਲਿਟਸ ਉਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀਜ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ।

BSC ਅਤੇ BEP-20 ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ BSC Binance ਦਾ ਸਮਾਰਟ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟਸ ਲਈ ਬਲੌਕਚੇਨ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ BEP-20 ਉਹ ਟੋਕਨ ਮਾਨਕ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਰਟ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। BSC ਨੈਟਵਰਕ ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਰੇ BEP-20 ਮਾਪਦੰਡ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਕੀ ਹੈ?

BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ Binance Smart Chain 'ਤੇ BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਲੱਖਣ ID ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਾਂਗੇ ਟਰੈਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਦੇ ਨੰਬਰ ਵਾਂਗ ਸਹੀ ਹੈ। ਇਸਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖੋ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜ ਦੇ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚੋ।

ਇੱਥੇ ਇੱਕ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦਾ ਉਦਾਹਰਣ ਹੈ: bnb1mrzq7fenlfxx59usn2fn8aygdyfrsku4u7h55q

ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਅਤੇ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਫਰਕ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ BEP-20 ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ BSC 'ਤੇ ਇੱਕ ਸਮਾਰਟ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਦਾ ਵਿਲੱਖਣ ਪਹਿਚਾਣਕਰਤਾ ਹੈ, ਜੋ BEP-20 ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਲੌਕਚੇਨ 'ਤੇ ਟੋਕਨ ਐਡਰੈੱਸ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ।

ਆਮ ਵਰਤੋਂਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ MetaMask ਜਾਂ Trust Wallet ਲਈ BEP-20 ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ BSC 'ਤੇ ਬਣੇ ਟੋਕਨਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰਐਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ। ਬਿਨਾਂ ਕਾਂਟ੍ਰੈਕਟ ਐਡਰੈੱਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਅਤੇ BSC ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ।

How to Create a BEP20 Wallet 2

BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ-ਦਰ-ਕਦਮ ਗਾਈਡ

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਦਮ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਗਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਡਮੇਪ ਹੋਵੇਗੀ:

 • ਇੱਕ Compatible Wallet ਪ੍ਰਦਾਤਾ ਚੁਣੋ: ਇਸ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਿਕਲਪਾਂ ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
 • ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਓ: ਚੁਣੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੇ ਸਕਰੀਨ ਉੱਤੇ ਦਿੱਤੇ ਗਈ ਮਦਦ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ ਵਾਲਿਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪਾਸਵਰਡ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ KYC ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਾਸ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇਗੀ।
 • ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੋ: ਇੱਕ ਰਿਕਵਰੀ ਫਰੇਜ਼ ਲਿਖੋ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰ ਕਰੋ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਡਿਵਾਈਸ ਗੁਆ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਪਾਸਵਰਡ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ।
 • BSC ਨੈਟਵਰਕ ਕਨਫ਼ਿਗਰ ਕਰੋ: ਕੁਝ ਵਾਲਿਟਸ ਇਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੈਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨੈਟਵਰਕ ਜੋੜਨ ਸੰਬੰਧੀ ਸੈਟਿੰਗਾਂ 'ਤੇ ਜਾਓ ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵੇਰਵੇ ਦਰਜ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਅਧਿਕਾਰਕ BSC ਡੌਕਯੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ।
 • ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭੋ: ਇਹ ਐਡਰੈੱਸ ਵਾਲਿਟ ਇੰਟਰਫੇਸ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ "Account" ਜਾਂ "Receive" ਬਟਨ ਹੇਠਾਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਐਡਰੈੱਸ ਕਾਪੀ ਕਰੋ।

ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭਣ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇਵਾਂਗੇ।

Crypto Wallets ਜੋ BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ

ਕਈ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਵਾਲਿਟਸ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਾਲਿਟੀ ਵਿੱਚ BEP-20 ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਵਿਕਲਪ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਮੰਨੇ ਹੋਏ ਵਾਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਂਗੇ। BEP-20 ਕੌਇਨਸ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਵਾਲਿਟਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ:

 • Cryptomus
 • MathWallet
 • Gem Wallet
 • D’CENT
 • SafePal S1

ਹਾਲਾਂਕਿ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਅਜਿਹੇ ਪਾਇੰਟ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਕੀਮਤੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। Cryptomus BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ Compatible Wallet ਸਮਝਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇਸਦੇ ਆਸਾਨ ਵਰਤੋਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀਜ਼ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਘੱਟ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਇਹ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2FA, PIN ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੀ ਇੰਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ।

ਹੋਰ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, MathWallet ਵਿੱਚ ਬਿਲਟ-ਇਨ ਐਕਸਚੇਂਜ ਫੰਕਸ਼ਨਾਲਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ Gem Wallet ਮੋਬਾਈਲ ਸੁਵਿਧਾ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, D’CENT ਅਤੇ SafePal S1 ਤੁਹਾਡੇ BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਲਈ ਆਫਲਾਈਨ ਸਟੋਰੇਜ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਹਾਰਡ ਵਾਲਿਟਸ ਕੁਝ ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਆਨਲਾਈਨ ਵਿਕਲਪਾਂ ਦੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਿੰਨਾ ਹੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ?

ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਲਿਟ ਚੁਣ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਇੱਕ ਖਾਤਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨਾਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। BEP-20 ਟੋਕਨਾਂ ਭੇਜਣ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਆਪਣਾ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਖੋਲ੍ਹੋ
 • "Send" ਜਾਂ "Transfer" ਵਿਕਲਪ ਲੱਭੋ
 • BEP-20 ਟੋਕਨ ਚੁਣੋ
 • ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾ ਦਾ BEP-20 ਐਡਰੈੱਸ ਪੇਸਟ ਕਰੋ
 • ਟੋਕਨ ਮਾਤਰਾ ਦਰਜ ਕਰੋ
 • ਜਾਂਚੋ ਅਤੇ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰੋ

ਟੋਕਨਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੋ:

 • ਆਪਣੇ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਤੇ ਜਾਓ
 • "Account" ਜਾਂ "Receive" ਭਾਗ ਲੱਭੋ
 • ਆਪਣਾ ਵਾਲਿਟ ਐਡਰੈੱਸ ਲੱਭੋ ਅਤੇ ਕਾਪੀ ਕਰੋ
 • ਐਡਰੈੱਸ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਡਾ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਤਿਆਰ ਹੈ ਆਪਣੇ BSC ਟੋਕਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਲਈ। ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਗਾਈਡ ਮਦਦਗਾਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ BEP-20 ਵਾਲਿਟ ਹੈ, ਹੇਠਾਂ ਦੇ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ। ਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਮਿਊਨਟੀ ਲਈ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਕਮੈਂਟਸ ਵਿੱਚ ਦੱਸੋ! ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਮਦਦ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ!

ਲੇਖ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦਿਓ

ਪਿਛਲੀ ਪੋਸਟਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਟਰਾਨ (TRX) ਵਾਲੇਟ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ
ਅਗਲੀ ਪੋਸਟਕਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ Chime ਨਾਲ Bitcoin ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ

ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹਨ, ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਸੰਪਰਕ ਛੱਡੋ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰਾਂਗੇ

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ


ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਓ

ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨਾ, ਭੇਜਣਾ, ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ? Cryptomus ਨਾਲ ਇਹ ਸਭ ਸੰਭਵ ਹੈ — ਸਾਈਨ ਅੱਪ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਸੌਖੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕ੍ਰਿਪਟੋਕਰੰਸੀ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰੋ।

banner image
banner image

ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ

ਟਿੱਪਣੀਆਂ

0

ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਸੈਟਿੰਗਾਂ

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।

ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਪਨ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਬਣਾਉਣ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਡੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਡੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸਹਿਭਾਗੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਾਈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਫਿੰਗਰਪ੍ਰਿੰਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ।